COMPROBAR, CONFIAR, ACEPTAR

COMPROBAR, CONFIAR, ACEPTAR